Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy ASC&C, która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej. Nasze usługi są skierowane do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w zakresie oceny efektywności energetycznej swojego budynku. Firma ma siedzibę w Jaworznie. Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla klientów z Jaworzna i okolicznych miejscowości.

Doświadczeni specjaliści wykonają dla Państwa kompleksową analizę, która pozwoli na uzyskanie rzetelnych informacji na temat zużycia energii w budynku oraz możliwości poprawy jego efektywności energetycznej.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku uprawnione są osoby posiadające wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę oraz wymagane uprawnienia.

Jeśli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci w każdej kwestii.

Cennik wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej

Powierzchnia użytkowa Szacunkowy koszt świadectwa netto
Od Do
0-250 m2 / lokal 550,00 zł 750,00 zł
250-500 m2 600,00 zł 850,00 zł
500-750 m2 650,00 zł 950,00 zł
750-1000 m2 700,00 zł 1 050,00 zł
1000-1500 m2 750,00 zł 1 150,00 zł
1500-2000 m2 850,00 zł 1 250,00 zł
2000-5000 m2 1 000,00 zł 1 500,00 zł
powyżej 5000 m2 1 250,00 zł 2 250,00 zł

 
Cennik wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa

Powierzchnia użytkowa Szacunkowy koszt świadectwa netto
Od Do
0-250 m2/lokal 500,00 zł 600,00 zł
250-1000 m2 550,00 zł 700,00 zł
1000-3000 m2 650,00 zł 850,00 zł
powyżej 3000 m2 750,00 zł 1 250,00 zł

Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:

 1. ogrzewanie lub przygotowania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 2. zużycie:
  1. ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
  2. gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
  3. ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza;
 3. istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat (faktury z odczytami),
 4. w okresie ostatnich 3 lat nie przeprowadzono termomodernizacji ani modernizacji ogrzewania w c.w.u.,
 5. nie są one wyposażone w system chłodzenia,
 6. gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,
 7. jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa charakterystykę energetyczną budynku. W dokumencie tym zawarte są informacje dotyczące zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości. Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Dokument ten jest nie tylko wymagany przez prawo, ale także stanowi bardzo przydatne narzędzie dla właścicieli nieruchomości. Na podstawie zawartych w nim informacji można ocenić, jakie koszty związane z energią będą ponosić w przyszłości, a także jakie działania podjąć w celu obniżenia tych kosztów.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonuje się na podstawie szczegółowej analizy budynku, uwzględniającej jego położenie, izolację, systemy grzewcze i wentylacyjne oraz wiele innych czynników. Dzięki temu właściciel nieruchomości otrzymuje kompleksowe informacje na temat charakterystyki energetycznej swojego budynku.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który jest wymagany:

  • do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
  • dla każdego budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży lub budynku wynajmowanego.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.

Ustawodawca nie przewidział skutecznej formy rezygnacji z otrzymania świadectwa energetycznego. Żadne zapisy w akcie notarialnym czy też ustalenia słowne nie są zatem uznawane za ostateczne i obowiązujące. Świadectwo energetyczne powinno być przekazane przy każdej transakcji na rynku nieruchomości.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Alicja Sznurawa Construction and Consulting

ul. Lipinka 33
43-600 Jaworzno

tel: +48 501 782 068

e-mail: asznurawa@ascnc.pl