RODO

RODO

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Alicja Sznurawa Construction and Consulting z siedzibą w Jaworznie przy ul. Lipinka 33, reprezentowana przez Alicję Sznurawę.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Alicja Sznurawa Construction and Consulting przestrzega wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Alicja Sznurawa Construction and Consulting oraz w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Alicja Sznurawa Construction and Consulting narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody osoby, której dane dotyczą. Alicja Sznurawa Construction and Consulting stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby Alicja Sznurawa Construction and Consulting.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogły Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Alicja Sznurawa Construction and Consulting oraz jakie prawa przysługują Państwu w zakresie ochrony danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Alicja Sznurawa Construction and Consulting

ul. Lipinka 33
43-600 Jaworzno

tel: +48 501 782 068

e-mail: asznurawa@ascnc.pl